ZEKA AÇICI 156 BASİT SORU

 1. 33 cm uzunluğunda bir cetvelim var. Bu cetveldeki bazı yerler silik. Tam olarak okunabilen 8 işaret var. Bu 8 işaretle 1 cm den 33 cm ye kadar olan bütün tamsayı uzunlukları ölçebiliyorum. Cetvel üzerinde okunabilen sayılar nelerdir?

 2. 9 Köyler Efsanesi:
  "Doğru söyleyeni 9 köyden kovarlar," sözünü duymuş muydunuz? Efsaneye göre bu 9 köy aynı hat üzerindeymiş. Adları da Birinciköy, İkinciköy, ..., Dokuzuncuköy'müş. Köyler arasındaki uzaklıklar kilometrenin tam katlarıymış ve herhangi 2 köy arasındaki uzaklık, herhangi bir diğer iki köy arasındaki uzaklıkla aynı değilmiş. Birinciköy ile Dokuzuncuköy arasındaki uzaklık ta mümkün olan en küçük uzaklıkmış.
  Birinciköy ile Dokuzuncuköy arasındaki uzaklık kaç km dir?

 3. 2 bacak 3 bacak üzerindeydi. 4 bacak geldi ve 1 bacağı çaldı. 2 bacak 3 bacağı 4 bacağa attı ve 1 bacağı geri aldı.

 4. O nedir ki, 
  onu yapanın ona ihtiyacı yoktur, 
  onu alan istemez ve kullanmaz, 
  onu kullanan da kullandığını bilmez?

 5. Hangi hayvanın soyu tükense bile bu hayvan yine üreyebilir?

 6. Bana ait bir şeyi herkes benden daha çok kullanıyor. Neyi?

 7. 1970 te cumhurbaşkanımızın adı neydi?

 8. İki kişi 5 el satranç oynadı. İkisi de aynı sayıda oyun kazandı, ve hiç beraberlik olmadı. Ama nasıl?

 9. Sami öldüğünde geriye 1 kadın ve 3 çocuk bıramıştı. Vasiyeti şöyleydi: 
  "...En yakın arkadaşım Salih, senin hakkını inkar etmeme imkan yok. Bunun için miras işinde seni tam yetkili kılıyorum. Mirasımdan istediğin kadarını karıma ver, kalanı senin olsun."
  Salih, mirasın 40,000 dolarını kadına bırakıp gerisini almaya karar verdi. Kadın bundan memnun olmadı ve dava açtı. Olayı dinleyen hakim, 40,000 doların Salih'e verilmesine ve gerisinin kadına kalmasına karar verdi. Neden?

 10. Aynı boyda olmayan iki uzun halatımız var. Halatlar bir ucundan tutuşturulduğunda herbiri 1 saatte tamamen yanıyor. Bir cakmak ve bu halatlar veriliyor ve deniyor ki, "burada 45 dakika bekle ve git." Nasıl bir yöntem uygulayarak 45 dakikalık zamanı tespit edersiniz?

 11. Bir köpek ormanın kenarından başlayarak ve oldukça doğrusal bir yol izleyerek ormanın içine doğru koşuyor. Tabi karşısına bir ağaç çıkınca yolunu biraz değiştiriyor, fakat ağacı geçince yine eski rotasına dönüyor. Bu köpek ormanın içine doğru nereye kadar koşabilir?

 12. Zincir mektup başlatıyoruz. Dünya nüfusu 5 milyar olsaydı ve hic kimse daha önce bu mektubu almasaydı ve mektubu alan herkes bu mektubu 1 hafta icinde 10 kopya yaparak hic mektup almamış kimselere dağıtsaydı, mektubun dünyadaki herkese ulaşması kac hafta sürerdi?

 13. 5+5+5=550 ifadesini sadece bir tek doğru çizgi çekerek doğru hale getirin. 
  (Eşitliği eşitsizlik haline getiren çizgi değil.)

 14. 2 tane 4, 1 tane 5 kullanarak 1000 sayısını elde edin. 
  Matematiğin bütün kuralları geçerli.

 15. 1, 2, 25, 50, 75, 100 sayılarını ve dört işlemi kullanarak 383 elde ediniz.

 16. Benimle (Avni) aynı caddede yaşıyan 2 kişi var: Bekir ve Cevdet. İkisi de evimi bilmiyor ancak benimle görüşmek istiyor. Caddedeki evler 1 den 99a kadar numaralanmış.
  Bekir bir gün bana sordu: "Evinin numarası bir tam kare mi?" Ona cevap verdim.
  Bekir yine sordu: "Numara 50 den büyük mü?" Yine cevap verdim.
  Bu bilgilerle Bekir evimin yerini tam olarak anladığını düşünerek gitti. Ama yanılıyordu, çünkü evimi bulamadı. Sebebi de çok basitti: Onun birinci sorusuna yanlış, ikinci sorusuna doğru cevap vermiştim.
  Sonra bir ara Cevdet geldi. Bekir'in benimle konuştuğundan habersizdi. O da sordu: "Evinin numarası bir tam küp mü?" Ona cevap verdim.
  Bir daha sordu: "25 ten büyük mü?" Ben yine cevap verdim. O da anladığını düşünerek gitti, ama o da bulamadı. Bunun da sebebi basitti, çünkü ben yine birinci soruya yanlış, ikinci soruya doğru cevap vermiştim.
  Üçümüzün aynı caddede yaşadığımızı söylemiştim. Size ek olarak 2 bilgi daha vereyim (bunlar doğru):
  Evimin numarası Bekir'in ve Cevdet'in evinin numarasından küçüktür.
  Üçümüzün ev numaralarının toplamı bir tam kare sayının iki katıdır.
  Şimdi siz her birimizin ev numarasını bulabilir misiniz?

 17. "Kim o?" dedi, o cevap veremezdi. 
  Bu mistik durum hep böyleydi.

 18. Adamın biri bir kahveye girdi ve kahveciden bir bardak su istedi. Kahveci tabancasını çekip adama doğrulttu. Adam teşekkür edip çıktı.
  Burada neler oluyor?

 19. Köprüyü Geçene Kadar: Dört kişilik bir aile (baba, anne, kız ve erkek çocuk) gecenin bir saatinde bir köprüye geldi. Zifiri karanlıkta köprüyü geçmeleri gerek. Bir el fenerleri var ve köprüyü geçerken onu yanlarına almak zorundalar. Çok dar ve sarsıntılı olduğundan köprüden bir defada sadece ve en fazla iki kişi geçebiliyor. Erkek çocuk köprüden yalnız başına 1 dakikada, kız 3 dakikada, anne 7 dakikada ve baba 10 dakikada geçebiliyor. İki kişi birlikte geçerken geçiş zamanı uzun sürede geçenin zamanı kadar oluyor. Örnegin baba-oğul birlikte 10 dakikada geçebiliyor. Köprüyü geçenlerin elinde fener de bulunmak zorundadır. Uzaktan aydınlatma olmayacaktır.
  Bu şartlarda köprüyü en az kaç dakikada geçebilirler.

 20. Eski bir sorunun yeni versiyonu:Avni, Bekir, Cevdet, Durmuş ve Emin bir nehir kenarındalar. Avni'nin bir gorili, diğerlerinin birer köpeği var. Nehri geçmek için bir kayık kullanacaklar. Kayık en fazla 3 yaratık alabiliyor. Kayığı insanlar ve Avni'nin gorili kullanabiliyor, köpekler kullanamıyor. Şartım şu: Her hangi bir hayvanın yanında insan varsa, mutlaka kendi sahibi de bulunmalıdır. Hayvanlar kendi aralarında sorun çıkarmıyorlar, ancak kendi sahiplerinin bulunmadığı insanların yanında saldırganlaşıyorlar. Grubu güvenli bir şekilde nasıl karşıya geçirebilirsiniz?

 21. Bir odada 3 lamba başka bir odada bu lambaları çalıştıran 3 anahtar bulunuyor. Lambalar başlangıçta sönüktür. Lambaların bulunduğu odaya sadece bir defa geçmenize izin veriliyor. Hangi anahtarın hangi lambayı yaktığını nasıl öğrenebilirsiniz?

 22. 3 kutum ve 3ü beyaz 3ü siyah 6 topum var. Topları 2 şer 2 şer kutulara koydum. BB, SS ve BS. Sonra her kutunun üzerine bir etiket yapıştırdım. Ancak bir hata yapıp bütün etiketleri yanlış yapıştırdım. Yani hiç bir kutunun üzerindeki etiket kutunun içeriği konusunda doğru değil. Size her defasında istediğiniz kutudan sadece bir top verebilirim ama diğerlerini göstermem. Bütün kutulara doğru etiket yapıştırmak için hangi kutulardan ve en az kaç top istersiniz?

 23. Bir arkadaşınıza değerli bir taş göndermek istiyorsunuz. Taştan epey büyük, sağlam bir kutunuz var. Kutuya bir çok asma kilit takabiliyorsunuz. Sizin de bir çok asma kilitiniz var. Ancak sizdeki kilitlerin hiçbirinin anahtarı arkadaşınızda yok. Kutuyu ayrı, anahtarı ayrı gönderemiyorsunuz. Bu taşı ona nasıl ulaştırabilirsiniz?

 24. Bu soru özellikle matematikçiler için:
  X herhangi bir tamsayı olmak üzere, X tane X in toplamı,
  X + X + X + ... + X = X * X,
  X tane X = X2,
  X + X + X + ... + X = X2,
  Her iki tarafın türevini alırsak;
  d d
  --(X + X + X + ... + X) = -- X2,
  dx dx
  1 + 1 + 1 + ... + 1 = 2*X,
  X tane 1 = 2*X,
  X = 2*X,
  X sıfır olmadığı için her iki taraf X e bölünebilir ve böylece de,
  1 = 2 elde edilir.
  Yüzyılların bilmecesini çözdünüz. Artık rahatça uyuyabilirsiniz!
  Burada sorun ne?

 25. Her birinde numaralanmş 100 sayfa bulunan 5 cilt kitap rafta normal sırasıyla dizilmiştir. Bir kitap kurdu 1. cildin 1. sayfasından 5. cildin son sayfasına doğru kemirmeye başlıyor. Kurt 5. cildin son sayfasına geldiğinde numaralanmış sayfalardan kaçını kemirmiş olur? (1. cildin 1. sayfası ve 5. cildin son sayfası dahil ve sadece numaralanmış sayfalar).

 26. Sıfırdan 9 a kadar rakamları sadece 1 kez kullanarak 10 basamaklı bir sayı yazınız. Bu sayının baştan 1 rakamlık bölümü 1 e, 2 rakamlık bölümü 2 ye, 3 rakamlık bölümü 3 e ... bölünsün.
  Örnek olarak, 4 basamaklı bir sayı şu olabilirdi: 3264. 3 1 e, 32 ye, 326 3 e ve 3264 4 e bölünür.

 27. Al Kraliçe sordu: 
  "19 kere 19 kaç eder?" 
  "361," dedi Alice. 
  "Yanlış," dedi Al Kraliçe, "cevap 519."
  Alice'in kafası karıştı. İşleri daha da zorlaştırmak için her rakamın farklı bir rakam yerine kullanıldığını ona söylememişlerdi.
  19 aslında kaçtı?

 28. Bir gün TC Hükümeti 10.000 Yunan Drahmi'sinin 9.000 TL olması gerektiğine karar veriyor. Yunan Hükümeti de buna misilleme olarak 10.000 TL nin 9.000 YD olmasına karar veriyor. Sınıra yakın bir yerde yaşayan ve kafası çalışan biri de cebindeki 1.000.000 TL nin 100.000 TL siyle çekirdek alıp kalan 900.000 TL sini YD ye çevirip Yunanistan'a geçiyor. Orada da 100.000 YD lik meşrubat alıp kalan 900.000 YD sini TL ye çevirip tekrar Türkiye'ye geçiyor, tabii cebinde hala 1.000.000 TL var.
  Peki, çekirdek ve meşrubatın parasını kim ödedi.

 29. Patates Paradoxu:
  Bir çuval patates alıyor ve tartıyorsunuz: 100 kg. Size patatesin % 99 unun su olduğu söyleniyor. Patatesleri bir süre güneşte bıraktıktan sonra % 98 inin su olduğunu farkediyorsunuz.
  Bu durumda patatesleri yine çuvala doldurup tartarsanız kaç kg gelir?

 30. Alice, aslan ve tekboynuz:
  Alice unutkanlıklar ormanında aslan ve tekboynuza rastladı. Aslan pazartesi, salı ve çarşambaları daima yalan diğer günler daima doğru konuşuyordu; tekboynuz da perşembe, cuma ve cumartesi günleri daima yalan diğer günler hep doğru konuşuyordu.
  Aslan şöyle dedi: 
  "Dün benim yalan söyleme günlerimden biriydi."
  Tekboynuz şöyle dedi: 
  "Dün benim de yalan söyleme günlerimden biriydi."
  Alice, aslan ve tekboynuz hangi gün karşılaşmışlardı?

 31. Anket: Ay'da bulunuyor olsanız ve elinizdeki kalemi bıraksanız ne gözlersiniz?
  Bıraktığım yerde kalır.
  Yukarı uçarak Ay'dan uzaklaşır.
  Aşağıya Ay'a düşer.

 32. Adam sabah evden çıkarken saatin aynadaki görüntüsüne bakar. Saatte rakamlar yoktur, sadece noktalar vardır. Tabii farkında olmadan saati yanlış okur. 20 dakika sonra işyerine vardığında, oradaki saate bakar. Evden çıktıktan 2,5 saat sonra işyerine geldiğini hesaplar ve şaşırır. Evden gerçekte saat kaçta çıktı, işe kaçta geldi?

 33. Mükremin at yarışı oynayacak. Bahisçisinden bilgi alıyor: 
  "9 at var. Bahisler şöyle: Cankız 1 e 3, Viran 1 e 4, Turkuaz 1 e 7, Gülbeyaz 1 e 9, diğerleri 1 e 39 veriyor."
  Mükremin biraz düşündükten sonra, bütün atlara bir miktar oynar. Sonra da şöyle der: 
  "İstersen bana hemen kazancımı öde.'' 
  "Acele etme, atlar daha koşmadı."
  Mükremin hin hin gülümser: 
  "Farketmez. Hangi at birinci gelirse gelsin, ben 2 milyon kazançlı çıkacağım."
  Mükremin her ata ne kadar oynadı?
  Not: 1 e 3 veren bir at birinci gelirse, o ata 100 TL oynayan 400 TL kazanır.

 34. Bir arkadaşınızla telefonda yazı-tura oynamak istiyorsunuz. İkiniz de güvenilir olmak zorunda değilsiniz.
  Bunu nasıl yapabilirsiniz?

 35. O nedir ki, 
  onu yapan söylemez, 
  alan bilmez, 
  bilen almaz?

 36. Kiracının Derdi:
  Bu ay kirayı ödeyemedim. 21 gün sonra elime para geçecek. 21 halkalı altın bir zincirim var. Ev sahibim dedi ki, "madem 21 gün sonra eline para geçecek, bana her gün zincirin sadece bir halkasını rehin olarak ver, 21 gün sonra parayı getir, halkalarını al."
  Halkalarımı geri aldığımda onları yine zincir haline getireceğimden, en az sayıda halkayı kesip, kaynatma masrafını en aza indirmek istiyorum.
  Bunun için en az kaç halka kesmeliyim?

 37. a. 1 karakterin yerini değiştirerek doğru hale getiriniz: 62-63 = 1
  b. 2 karakterin yerini değiştirerek doğru hale getiriniz: 62-63 = 1

 38. 35, 45, 60, X, 120, 180, 280, 450, 744, 1260 dizisi veriliyor.
  a. Bu diziyi üreten basit ve sürekli fonksiyon ve
  b. X yerine gelmesi gereken surpriz sayı nedir?

 39. Biyokimyacının Derdi
  Biyokimyacının 12 delikli santrüfüjü var. Deliklere tüpler konuyor ve makine çalışınca bunu merkezi bir eksen etrafında döndürüyor.
  Tüplerdeki numunelerin düzgün bir şekilde karışabilmesi için tüpler deliklere santrüfüjün dengesini bozmayacak şekilde yerleştiriliyor. Örneğin, delikler saat kadranındaki gibi isimlendirilmişse 4 tüpü dengeli bir şekilde yerleştirmek için 3, 6, 9 ve 12 nolu delikler kullanılabilir.
  Sorular:
  5 tüp nasıl yerleştirilmelidir?
  Kaç tüp için çözüm yoktur?
  Her sayıdaki tüpe uygulanacak bir çözüm var mıdır?

 40. 10 basamaklı bir sayı şöyle yazılacaktır:
  Bu sayının 1. basamağındaki rakam sayıdaki sıfırların sayısı, 2. basamağındaki rakam sayıdaki 1 lerin sayısı, ... olsun. (Örnek: n=4 için 1210, 2020)

 41. "Hiç var olmadım, ama daima var olacağım, 
  Beni asla hiç kimse görmedi, asla hiç kimse göremeyecek 
  Yine de bu yerküresinde herkesin ümidi, 
  Yaşayan ve nefes alan herkesin güvencesiyim."

 42. Şu sayı dizisini devamı nedir?
  6, 5, 1, 9, 4, 2, 8, ?, ?

 43. Adam itibarlı bir klübe girmek istiyordu, ama parolayı bilmiyordu. Bir kenarda gizlenerek üyelerin girmesini izledi.
  Bir üye gelip kapıyı çaldı. Kapıcı "8" dedi, üye "5" dedi, kapıcı üyeyi içeri aldı. Başka bir üye gelip kapıyı çaldı. Kapıcı "7" dedi, üye "4" dedi, kapıcı onu da içeri aldı. Adam kuralı anladığını düşünerek kapıyı çaldı. Kapıcı "6" dedi, adam "3" dedi, ama kapıcı adama, "siz üyemiz değilsiniz," dedi.
  Sizce adam kaç demeliydi ve niye?

 44. Bilinen tarih boyunca sadece ve sadece 12 kişinin yaptığı şey nedir?
  İpucu: 12 si de erkek.

 45. İki asker nöbetteydi. Biri kuzeye bakıyordu, diğeri güneye. Bir süre sonra kuzeye bakan diğerine, "ne sırıtıyorsun be?" dedi.
  Güneye bakanın sırıttığını nasıl anlamıştı?

 46. Bir zamanlar sadece zenginlerde bulunan bir kitap vardı; şimdi ona herkes sahip olabilir. Ne var ki onu kitapçılardan veya sahaflardan satın alamayacağınız gibi, kütüphaneden de ödünç alamazsınız.
  Bu hangi kitaptır?

 47. 2 kırmızı, 2 sarı ve 2 mavi bilya var.
  Her bilya çiftinin biri ağır, biri hafif, bunun dışında aralarında fark yok (Demek ki 3 ağır, 3 hafif bilya var).
  Ayrıca ağır olanların kendi aralarında, hafif olanların da kendi aralarında ağırlıkları aynı. Ağırlık farkları çok küçük olduğu için bilyalar ancak hassas bir teraziyle ayırt edilebiliyor.
  İki kefeli hassas bir terazide (pazarcı terazisi) sadece 2 tartı yaparak bu bilyaları tasnif edebilir misiniz?

 48. A, B, C, D, E, F, ve G o günün haftanın hangi günü olduğuna dair tartışıyorlardı. Aralarında aşağıdaki konuşmalar geçti:
  Yarından sonraki gün çarşamba.
  Hayır, çarşamba bugün.
  İkiniz de yanılıyorsunuz; yarın çarşamba.
  Saçma. Bugün ne pazartesi, ne salı, ne de çarşamba.
  Kesinlikle eminim ki dün perşembeydi.
  Hayır, yarın perşembe.
  Bütün bildiğim, dün cumartesi değildi.
  Bu ifadelerden sadece biri doğruysa, o gün haftanın hangi günüydü?

 49. 1 den 9 a kadar olan rakamları sadece birer defa ve sadece bir artı ve bir bölü işareti kullanarak toplamı 100 olan bir işlem yapınız.

 50. 3 arkadaş bir küp altın buldu. Altınları aralarında eşit olarak paylaşmaya karar verdiler. Ancak gece vakti olduğundan bu işi sabaha bırakmayı uygun buldular ve yattılar.
  Gecenin bir saatinde biri uyandı ve hakkını almaya karar verdi. Küpteki altınları yere döküp 3 eşit gruba ayırdı, bir tane fazla geldi. Bir grubu ve fazlalığı kesesine koydu ve diğer grupları tekrar küpe doldurarak yattı.
  Bir süre sonra ikinci uyandı ve o da hakkını almaya karar verdi. Öncekinin yaptığından habersiz, o da küpteki altınları yere döküp 3 eşit gruba ayırdı, ona da bir fazla geldi. Bir grubu ve fazlalığı kesesine koydu ve diğer grupları tekrar küpe doldurup yattı.
  Sabaha karşı sonuncu uyanıp o da hakkını almaya karar verdi. Diğerlerinin yaptığından habersiz, o da altınları yere döküp 3 eşit gruba ayırdı, ona da bir fazla geldi. O da bir grubu ve fazlalığı kesesine koydu ve kalanı tekrar küpe doldurup yattı.
  Sabah olup ta hepsi uyanınca geceleyin yaptıklarından hiç söz etmeyip altınları yere döktüler ve 3 eşit gruba ayırdılar. Şanslarına bu defa hiç artmadı. Herkes bir grubu alıp kesesindekilere ekledi ve ayrıldılar.
  Başlangıçta küpte en az kaç altın vardı?

 51. Bir tuğlanın ağırlığı 1 kg ve yarım tuğlanın ağırlığı kadar ise, bir tuğla kaç kg dır?

 52. Bir adam bir apartmanın 12. katında yaşıyor.
  Her sabah dairesinin bulunduğu kattan asansöre binerek zemin kata iniyor ve apartmandan ayrılıyor. Her akşam da asansöre biniyor ve o gün hava yağmurluysa veya asansörde başka biri varsa doğruca 12. kata çıkıyor. Ancak hava yağmurlu değil ve asansörde de kimse yoksa asansörden 10. katta iniyor ve iki katı merdivenle çıkıyor.
  Neden?

 53. Fizikçi toplantı için oteldeydi. Görevliden çantasını odasına çıkarmasını istedi. İçinde ne olduğunu bilmeyen görevli çantayı alıp yürümeye başladı, ama kabus köşeyi dönerken onu bekliyordu. Adam köşeyi dönerken çanta dönmemiş ve adamın elinden fırlamıştı.
  Çantada ne vardı?

 54. Bir nehrin bir kıyısında 5 bayan diğer kıyısında 5 erkek bulunuyor. Her iki grup ta bulundukları kıyıdan karşı kıyıya geçmek istiyor. Bir kıyıda uyduruk bir sal bulunmaktadır. (Hangi kıyıda bulunduğunu da siz bulacaksınız.) Bu sal en fazla 3 kişi alabilmektedir. Erkeklerden sadece biri, bayanlardan da sadece biri salı kullanmayı becerebiliyor.
  Bir takım nedenlerden dolayı kıyılarda veya salda erkek sayısı bayan sayısından fazla olamaz.
  Grubu bu şartlarda nehirden geçirebilir misiniz?

 55. Bir cerrah arka arkaya 3 hastayı ameliyat edecektir. Ancak sadece 2 çift eldiveni vardır. Ameliyatların güvenli olması için cerrah eldivenleri kullanmada nasıl bir yol izlemelidir?
  Klinik prosedür şöyledir:
  Doktorun elinin değdiği herhangi bir eldiven yüzeyi hastalara değmiyecektir.
  Hastalardan herhangi birine değen eldiven yüzeyi doktorun eline veya başka bir hastaya değmiyecektir.

 56. 3 cerrah 1 hastayı aynı bölgeden ayrı ayrı ameliyat edecektir, ancak sadece iki eldivenleri vardır. Ameliyatların güvenli olması için eldivenleri kullanmada nasıl bir yol izlemelidirler?
  Klinik prosedür şöyledir:
  Herhangi bir doktorun elinin değdiği eldiven yüzeyi hastaya değmiyecektir.
  Doktorlardan herhangi birine değen eldiven yüzeyi diğer doktorların eline değmiyecektir.

 57. 2 cerrah 2 hastayı birer defa aynı bölgelerden ameliyat edecektir, yani toplam 4 ameliyat yapılacaktır. Cerrahların sadece iki eldivenleri olduğuna göre ameliyatların güvenli bir şekilde yapılabilmesi için eldivenleri kullanmada nasıl bir yol izlemelidirler?
  Klinik prosedür şöyledir:
  Herhangi bir doktorun elinin değdiği eldiven yüzeyi hastalara değmiyecektir.
  Doktorlardan birinin eline değen eldiven yüzeyi diğer doktorun eline değmiyecektir.
  Hastalardan birine değen eldiven yüzeyi diğer hastaya değmiyecektir.

 58. Bir apartmanda 123 kiracı bulunmaktadır. Bu kiracılardan bazıları, hangi türden olursa olsun, anketlere hep yanlış cevaplar veriyorlar, geri kalanlar daima doğru cevaplar veriyorlar. Aynı mahallede kiracıların alışveriş yapabilecekleri 3 market var.
  Bir gün her kiracıya şu 3 soru soruluyor:
  A marketten mi alışveriş yapıyorsunuz?
  Bu soruya 45 kiracı evet cevabı verdi.
  B marketten mi alışveriş yapıyorsunuz?
  Bu soruya 67 kiracı evet cevabı verdi.
  C marketten mi alışveriş yapıyorsunuz?
  Bu soruya 89 kiracı evet cevabı verdi.
  Bu 123 kiracıdan kaçı yalancıydı?

 59. Geçenlerde bir arkadaşla kitapçıya gittik. Küçük bir kitap ilgimi çekti. Önce fiyatına baktım, sonra da cebimdeki paraya. Param 240 bin lira eksikti. Arkadaş ta elini cebine attı. Onun parası da 20 bin lira eksik çıktı. Paralarımızı birleştirmeye karar verdik. Olacak şey değildi! Toplam paramız hala kitabın fiyatından azdı.
  Kitap kaç liraydı?

 60. Adam düşmanıyla görüşmeye gitmişti. Düşmanı ona kola ikram etti. Güvenli olduğunu göstermek için kendisi bir kaç yudum içti. Adam kolayı içti ve öldü.

 61. Adam asansördeydi. Asansör durdu ve adam annesinin öldüğünü anladı.

 62. Adam 1972 de doğmuştu. 1930 da 25 yaşında öldü. Nasıl?

 63. İstasyonda dururken bir yönden gelen trenin benim önümden tamamen geçmesinin 3 saniye, karşı yönden gelen aynı boydaki diğer trenin tamamen geçmesinin de 4 saniye sürdüğünü farkettim. Bu iki tren birbirini tamamen kaç saniyede geçer?

 64. Kol saati taşımam ama kurmalı bir duvar saatim var. Geçenlerde kurmayı unuttuğum için saat 2:20 de durmuş. Saati kurup evden çıktım. Bir arkadaşa uğrayıp onun saatine baktım: 10:40. Yarım saat muhabbet ettikten sonra doğruca eve gelip kendi saatime baktım: 3:10 u gösteriyordu.
  Saat gerçekte kaçtı.

 65. Bu soruyu Koç Üniversitesi'nden Fatih Cansızoğlu gönderdi:
  Yere göre 100 m/s'lik hızla giden bir trenin içindeki 1 kg'lık bir cisme biz 1m/s'lik bir hız kazandıralım. Bu durumda treni referans noktası aldığımızda cisme verilen enerji 0.5 joule'dur. Trenin dışındaki yere göre sabit bir noktayı referans noktası alırsak cisme verilen enerji 100.5 joule oluyor.
  Bu iki referans sistemi arasındaki fark nereden kaynaklanıyor?

 66. Papatya kasabasında o kadar çok sayıda düello olmuştu ki insanlar kasabaya düello kasabası demeye başladılar. Zamanla kasabanın asıl adını hatırlayan kalmamıştı. Kasabanın bilge kişileri bu duruma bir çözüm getirmek istediler. Düelloyu yasaklayamayacaklarına göre sonuçlardaki ölüm oranını düşürmek için şu yasayı koydular:
  Belli bir alan dışında düello yapılmıyacaktır. 
  Bununla kasabadaki silah seslerini azaltmayı amaçlamışlardı.
  Düellolar hergün sabah sadece saat 05:00 ile 06:00 arasında yapılacaktır. 
  Bununla bazılarının uyanamayıp düelloyu kaçırmalarını amaçlıyorlardı.
  Taraflardan erken gelen tam 5 dakika bekleyecek ve diğer taraf gelmezse ayrılacaktır. 
  Bununla da buluşma olasılığını azaltmayı amaçlamışlardı.
  Uyanıp ta düello yerine gelmeyi başaranların düello yapma şansı nedir?

 67. Herbiri 5 halkalı 6 parça altın zincirim var, yani toplam 30 halka. Bu parçaları birleştirip zinciri daire şekline getirerek bileğime takmak istiyorum. Kuyumcu bir halkayı kesmek için 50 bin TL, bir halkayı kaynatmak için de 100 bin TL istiyor.
  Bu işi en az kaç TL ye yaptırabilirim?

 68. 7 su bardağını ağızları alta gelecek şekilde yanyana koyun. Bu bardakları ağızları yukarıda olacak hale getireceksiniz.
  Şartım şu: Bir defada 3 bardağı birden ters çevireceksiniz. Bu 3 bardak yanyana olmak zorunda değildir.
  Birinci çevirmede ağzı yukarı gelen bardağın ağzı ikinci çevirmede aşağı gelecektir. 3 bardağı çevirmeye bir hamle dersek, en az kaç hamlede bardakların hepsini ağızları yukarı olacak hale getirebilirsiniz.
  Bardakları 1 den 7 ye kadar numaralayın ve 1 tarafından başlayın.

 69. 7 Cüceler’in adları nelerdir?

 70. 4 fidanı dördünün de aralarındaki uzaklıklar birbirine eşit olacak şekilde dikmek istiyorum.
  Nasıl?

 71. Bir tebeşirle benim etrafıma öyle bir daire çizin ki bu daireden zıplayıp çıkamayayım.

 72. Maymun senin olursa, ne olur? (Bu soruyu sözlü sormak daha etkilidir.)

 73. Geyik sürekli boynuzlarına bakarsa ne olur?

 74. EINS
  EINS
  EINS
  EINS
  EINS 
  +__________
  FUNF
  Yukardaki işlemde her harf bir rakamı göstermektedir. Farklı harfler farklı rakamlardır. Her harfin değeri nedir?

 75. Bir arkadaşım geçenlerde (Mart '98) doğum gününü kutladı. Söylediğine göre, yaşı doğum yılının rakamlarının toplamı kadarmış.
  Kaç yaşında?

 76. Adam şakır şakır yağan yağmur da yürüyordu. Yanında kendisini yağmurdan koruyacak şemsiye, yağmurluk vs gibi hiç bir şey olmadığı halde adamın saçının tek kılı bile ıslanmamıştı.
  Niçin?

 77. Şöyle bir yarışma düşünelim:
  Size 3 kapı gösteriliyor ve bu kapılardan birinin ardında büyük bir hediye olduğu söyleniyor. Kapılardan birini seçiyorsunuz. Siz seçim yaptıktan sonra sunucu sizin seçmediğiniz kapılardan arkasında hediye olmayan birini açıyor.
  Şimdi, ilk seçimizi değiştirmeli misiniz?
  Bu soru Parade dergisi yazarı Marylin vos Savant'a soruldu. Parade dergisine göre Marilyn vos Savant Guinness Dünya Rekorları Şöhret Salonunda IQ'su en yüksek kişi olarak kayıtlıdır.

 78. Bir küremiz var ve kürenin merkezinden geçen silindirik bir delik açıyoruz. Deliğin boyu 6 cm. Küreden geriye kalan kısmın hacmi ne kadardır?

 79. Bir mum, bir soba ve bir sigara yakacağım. Önce neyi yakmalıyım?

 80. Bu cümle yanlıştır. ?????

 81. Holle Kuzey Avrupa’nın her yerinde tanınır. Ona Holda veya Hulda da denir. Holle bir bakire, bir ana ve bir yaşlı kadın olarak 3 nitelikli bir tanrıçadır. O kadınlığın 3 çağını temsil eder.
  Onunla ilgili öykü ve soru şöyle:
  Kaderinde genç bir kızken Kış'ın ve Buz'un kralı Holler ile evlenmesi yazılmıştı. Kral onun değerinden emin olmak için onu bir bilmeceyle sınadı.
  "-Sarayıma gel, fakat çıplak veya giyinik olarak gelme, yürüyerek veya bir şeye binerek gelme, yalnız veya arkadaşlarınla gelme, aydınlıkta veya karanlıkta gelme."
  Holle krala nasıl geldi dersiniz?

 82. Tamamen çıplak 75 çiftten birinin Adem ve Havva olduğu söyleniyor. Bir bakışta onları nasıl ayırabilirsiniz?

 83. Aynı büyüklükte 6 topumuz var: A, B, C, D, E and F.
  A, B ve C den birinin 2 g, diğerinin 4 g ve üçüncünün 6 g olduğunu biliyoruz, fakat hangisinin hangisi olduğunu bilimiyoruz.
  D, E ve F toplarının da 1 g, 3 g, and 5 g olduğunu biliyoruz, fakat yine hangisinin hangisi olduğunu bilmiyoruz.
  İki kefeli hassas bir terazimiz (pazarcı terazisi) var. Bu topları 4 tartıda ayırmamız isteniyor.
  Nasıl?

 84. İki büyük ve içini göstermeyen kabımız var. Birinde sadece benzin, diğerinde benzin ve su bulunuyor. Sadece yaylı kantar ve bir ağırlık kullanarak bunları ayırt edebilir misiniz?

 85. Şu dizide izleyen sayı kaçtır?
  -2, -1, 2, 11, ?

 86. Bu soruyu kaç kere duyduğumu hatırlamıyorum:
  3 kişi lokantada yemek yiyor. Hesap geldiğinde her biri garsona 1er milyon uzatıyor. Garson parayı kasaya götürüyor. Hesaplarının 2.5 milyon tuttuğunu görüyor. Arta kalan 500 bin liranın 200 binini cebine atıyor ve 300 bini masaya götürüyor.
  Adamların her biri yüzer bin lira geriye aldığına göre 900 biner lira ödemiş oldular.
  3X900=2.7 milyon lira, 200 bin de garsonda kaldı, 2.9 milyon lira.
  100 bin lira nereye gitti?

 87. 3 kişi yolculuk yapıyordu. Yemek yiyeceklerdi. Biri çantasından 5 çörek, ikinci 3 çörek çıkardı, üçüncünün yiyeceği yoktu. Birlikte 8 çöreği yediler. Üçüncü yediği çörekler için 800 bin lira çıkarıp ortaya koydu.
  3 çörek getiren 300 bin lirayı alarak cebine attı. 5 çörek getiren onun fazla para aldığını iddia etti.
  Parayı nasıl paylaşmalıydılar?

 88. Çocukların yaşları
  Sayım memuru sordu: 
  "-Kaç çocuğunuz var?" 
  "-3." 
  "-Yaşları?" 
  "-Yaşlarının çarpımı 36, toplamı karşı kapının numarası." 
  Memur karşı kapıya baktı. 
  "-Ama, bu bilgi yetersiz." 
  "-Oh! En büyük kızım kızıl saçlıdır." 
  "-Şimdi oldu."
  Çocukların yaşları neydi?

 89. Tarihi bir soru
  Adam tarlasında çalıştırmak için amele tutacaktı. Erkeklerin yevmiyesi 5 lira, kadınların yevmiyesi 1 lira ve çocukları yevmiyesi 5 kuruştu. Adam 100 amele tuttu ve gün sonunda toplam 100 lira ödedi.
  Adam her gruptan kaç kişi tutmuştu?
  (Unutanlar için not: O zamanlar 1 lira 100 kuruştu, şimdi 1 dolar 25,000,000 kuruş civarında.)

 90. Su Bardakları
  6 bardak yanyana konmuştur. Bardakları 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 şeklinde numaralandırırsak, 1, 2 ve 3 no lu bardaklar su dolu, diğerleri boş, yani, D, D, D, B, B, B. Sadece bir tek bardağı kımıldatarak bardakları D, B, D, B, D, B haline nasıl getirebilirsiniz?

 91. Mantık
  1. Bu ifadelerden kesinlikle 1 tanesi yanlıştır. 
  2. Bu ifadelerden kesinlikle 2 tanesi yanlıştır. 
  3. Bu ifadelerden kesinlikle 3 tanesi yanlıştır. 
  4. Bu ifadelerden kesinlikle 4 tanesi yanlıştır. 
  ... 
  97. Bu ifadelerden kesinlikle 97 tanesi yanlıştır. 
  98. Bu ifadelerden kesinlikle 98 tanesi yanlıştır. 
  99. Bu ifadelerden kesinlikle 99 tanesi yanlıştır. 
  100. Bu ifadelerden kesinlikle 100 tanesi yanlıştır.
  Yukardaki 100 ifadeden hangileri doğrudur?

 92. Cryptarithm
  Herhangi bir toplama işlemindeki bazı rakamları silerek, toplama işlemini bilmeceye (cryptarithm) dönüştürmenin mucidi Loyd'dur, fakat toplama işlemindeki rakamlar yerine anlamlı kelimeler yazmayı ilk akıl eden Dudeney'dir. O buna Sözel Aritmetik demişti. Popüler bir konuda Loyd'un gözünden kaçan bir örneği Dudeney yakaladı:
  SEND+MORE=MONEY
  Her farklı harf farklı bir rakamı göstermektedir. Harflerin yerine rakamlar koyarak doğru bir işlem yapın.

 93. Kum saatleri
  7 ve 11 dakikayı ölçen iki kum saatiyle 15 dakika nasıl belirlenebilir?

 94. 3 sıfır
  3 sıfır kullanarak 6 elde edin.

 95. İnekler
  Adamın 1'den 40'a kadar numaralanmış 40 ineği ve 4 çocuğu vardı. Her inek her gün numarası kadar litre süt veriyordu. Adam inekleri çocuları arasında paylaştırmak istedi. Her çocuğa eşit sayıda inek ve eşit miktarda süt düşmesi için paylaştırmayı nasıl yapmalıdır?

 96. İnek
  Hüseyin Amca'nın bir ineği var ve ona Sarıkız diyor. Onunla çok övünür ve hep şöyle der:
  "-Benim Sarıkız'ım pek çok insandan daha akıllıdır." Bunu ispat etmek icin de söyle bir hikaye anlatır:
  "-Geçenlerde trenyolu köprüsünün ortasından 5 metre uzakta durmuş nehrin sakin akan sularına bakıyordu. Aniden köprünün kendisine yakın olan ucundan, köprü boyunun 2 katı uzaktan bir trenin saniyede 90 metre hızla gelmekte olduğunu farketti.
  "-Gereksiz hesaplamalarla bir saniye bile kaybetmeden yaklaşan trene doğru koşmaya başladı ve kendisini 1 metre farkla kurtardı. Eger insanların içgüdüsel olarak yapacağı gibi tutup ta aynı hızla trenden kaçmaya çalışsaydı köprünün diğer ucuna 25 santimetre kala tren onu yakalamış olacaktı."
  Köprünün boyu ve ineğin hızı nedir?
  100
  Kola
  Bir bakkal dükkanına bir yabancı girdi ve tezgaha bir 100.000 TL bırakarak, 
  "-Bir kola," dedi. Bakkal, 
  "-Kutu mu, şişe mi ?" diye sordu. Yabancı, 
  "-Kutu," dedi ve bakkal ona bir kutu-kola verdi. 
  Yabancı çıkıp gittikten sonra başka bir yabancı gelerek tezgaha 100.000 TL bıraktı ve 
  "-Bir kola," dedi. Bu sefer bakkal ona bir şey sormadan bir kutu-kola verdi ve yabancı kutu-kolayı alıp gitti.
  Bakkal birinciye sorduğu soruyu ikinciye niçin sormadı?

 97. Hindi
  Geçenlerde eskiden kalma bir kağıt parçasında bir not ilişti gözüme. Notta, "Ahmet Abiye 72 hindi ücreti -679- TL ödenecek," yazıyordu. İlk ve son rakamlar okunamayacak kadar silikti. Bir hindi o zamanlar kaç liraymış?

 98. Bir tür ebced
  Alfabedeki harflere1 den başlayarak puan verelim. "a" harfi 1 puan, "b" harfi 2 puan ... gibi devam ederek z harfi 29 puan olsun.
  Örneğin bu sistemde avni=1+27+17+12=57 eder.
  a. Bu puanları kullanarak tam 150 puan değerinde Türkçe kelimeler bulabilir misiniz?
  b. Puanı en yüksek kelimeyi bulabilir misiniz?
  (a:1 b:2 c:3 ç: 4 d:5 e:6 f:7 g:8 ğ:9 h:10 ı:11 i:12 j:13 k:14 l:15 m:16 n:17 o:18 ö:19 p:20 r:21 s:22 ş:23 t:24 u:25 ü:26 v:27 y:28 z:29)

 99. Cryptarithm
  MIN x NIE = MOUSE

 100. Senaryo I
  Şu duruma bir senaryo uydurun:
  Bir kadın yeni bir çift ayakkabı aldı, işine gitti ve öldü.

 101. Senaryo II
  Adam bir türlü uyuyamamış, yatağında oturmuştu. Bir telefon etti fakat hiç konuşmadı. Sonra uyudu.

 102. Zeus ve Herkül
  Ahmet Yıldız'dan.
  Zeus Herkül'e yarış teklif etti. 1000 m koşacaklardı. Yarışı Zeus Herkül'den 100 m önde bitirdi (yani, Zeus 1000 metreye vardığında, Herkül 900 metredeydi).
  Herkül 100 metre avans ve bir şans daha istedi. Bu sefer Zeus 100 m geriden başlayacaktı (yani, Herkül 1000 metre, Zeus 1100 metre koşacak).
  Sonuçta kim kaç metre farkla kazanır?

 103. Penguen
  Bir pet shopta bir penguen gördüm. Fiyatı 125 bin liraydı. Ertesi hafta aynı penguenin fiyatı 189 bin lira olmuştu. Daha sonraki her hafta penguenin fiyatı artmaya devam etti: 513 bin, 594 bin, 918 bin. Altıncı hafta penguenin fiyatı 1 milyon 242 bine ulaştığında penguen satıldı.
  Penguen altıncı haftada da satılmasaydı, yedinci haftada onun fiyatı ne olacaktı?

 104. 1, 2 ve 3 rakamlarını kullanarak 19 elde etmenin bir yolu var mı?

 105. Günler
  Yarından sonraki günden önceki 4. gün Perşembe'yse, dün hangi gündür?

 106. Augustus de Morgan
  Augustus de Morgan 1864'te şöyle yazmıştı: 
  "X2 yılında X yaşındaydım."
  De Morgan hangi yıl doğmuştu?

 107. O nedir?
  Dünyadaki en uzun ve en kısa, 
  en hızlı ve en yavaş, 
  en az değer verilen ve en çok pişmanlık duyulan şey nedir? 
  Onsuz hiç bir şey yapılamaz. 
  O, ne kadar küçük olursa olsun her şeyi yiyip tüketir, 
  ama yine de, ne kadar büyük olursa olsun her şeye hayat ve ruh verir.

 108. 1987 yılından 2013 yılına kadar (1987 ve 2013 dahil değil) doğru olmayacak bir cümle nedir?
  Bilinen tarih boyunca, aynı cümlenin doğru olmadığı en uzun aralık hangi yıllar arasındadır?

 109. İki saat var: Biri hiç çalışmıyor, diğeri günde 5 dakika geri kalıyor. Bunlardan hangisi daha güvenilirdir?

 110. "İşittiğimize göre, Güneydoğu Anadolu bölgemizde tarihi bir camiin giriş kapısındaki iki "kuş" motifi camiin tarihini vermekteymiş. Bilmece tarzında olan bu motife göre tarih şöyle hesaplanacaktır:"
  (İsmail Yakıt, Türk İslam Kültüründe Ebced hesabı ve Tarih Düşürme. (Ötüken,1992). s. 389.

 111. "Torbalı Dede'nin bilmece yollu tarihi:
  Al kalemi eline 
  Sok diviti beline 
  Bu hisabın senesin 
  Böyle ara bulasın 
  Ey veledi, ali ced 
  Eyle hisab-ı ebced 
  Yitir dikin başını 
  Zam et ana beşini"
  (İsmail Yakıt, Türk İslam Kültüründe Ebced hesabı ve Tarih Düşürme. (Ötüken,1992). s. 389.
  (Kelimeler: ey veledi: ey oğul; ali ced: yüce soylu; dik: horoz; zam et: ekle.)

 112. Bir berber, "bir zayıf adamı traş etmektense 10 şişman adamı traş etmeyi tercih ederim," diyordu.
  Niçin?

 113. Scuba dalgıçları niçin botun kenarında oturur ve sırtüstü düşerler?

 114. Pasifik Okyanusu keşfedilmezden önce dünyanın en büyük okyanusu hangisiydi?

 115. Bir matematiksel işaret koyarak doğru hale getirin: 11=121.
  Bir matematiksel işaret ve bir çizgi koyarak doğru hale getirin: 99=8
  İki matematiksel işaret koyarak doğru hale getirin: 35=18.
  Bir matematiksel işaret koyarak doğru hale getirin: 333333=0.
  Bir matematiksel işaret koyarak doğru hale getirin: 8 < 89 < 9
  Üç 9 kullanarak 10 elde edin.
  Dört 9 kullanarak 67 elde edin.
  (Eşitsizlik işareti kullanmak yok.)

 116. Hükümet pencere vergisi koymayı planlıyormuş. Buna göre 0,35 m2 pencereler için 830 bin, 0,45 m2 pencereler için 930 bin, 0,55 m2 pencereler için 1 milyon 30 bin, 0,65 m2 pencereler için de 1 milyon 130 bin lira vergi ödeyecekmişiz.
  1 m2 pencere için ödenecek vergi kaç liradır?

 117. Adam öldüğünde 17 deve bırakmıştı. Vasiyetinde develerin 3 çocuğu arasında şu şekilde paylaştırılmasını yazmıştı:
  1. En büyük çocuk bütün develerin yarısını alacaktır. 
  2. Ortanca çocuk bütün develerin 3 te birini alacaktır. 
  3. En küçük çocuk bütün develerin 9 da birini alacaktır.
  Çocuklar kesirlerle uğraşmayı bilmiyordı, ama yine de develeri kesmeden bu şekilde paylaşamayacaklarını farketmişlerdi. Kara kara düşünürlerken, babalarının dostu (ve hikayemizin kahramanı) yaşlı adam geldi ve develeri kesmeden herkesi memnun eden paylaştırmayı yaptı.
  Nasıl?

 118. Ali yaş gününü kutladıktan 2 gün sonra onun büyük İKİZ kardeşi Veli yaşgününü kutladı.
  Ama, niçin?

 119. Tavuk mu yumurtadan çıkar, yumurta mı tavuktan?

 120. Çiftçi 10 fidanı, her birinde 4 fidan bulunan 5 sıra halinde dikmek istedi.
  Bunu nasıl yapabilir?

 121. 8, 5 ve 3 litrelik üç kap var. Kapların sadece toplam hacimleri biliniyor, ara hacimlerle ilgili hiç bir işaret yok. 8 litrelik kap su dolu, diğerleri boş. Bu üç kaptan başka bir şey kullanmadan 8 litre su 4+4 litrelik iki kısma nasıl ayrılabilir?

 122. Çevresi a olan bir para, bir kenarı 2a ve diğer kenarı 4a olan bir dikdörtgenin kenarına dıştan dokunacak şekilde dikdörtgen etrafında yuvarlanıyor. Para yuvarlanmaya başladığı ilk noktaya geldiğinde kendi çevresinde kaç tur atmış olur?

 123. 1 gramdan 101 grama kadar 101 tane ağırlık vardı (1 g, 2 g, 3 g, ... 100 g, 101 g). 19 gramlık ağırlık kayboldu. Kalan ağırlıklar iki gruba şu şartlarda ayrılacaktır: Her grubun toplam ağırlığı ve toplam kütle sayısı eşit olsun.
  Bu nasıl sağlanabilir?

 124. Derinliği 20 metre olan bir kuyunun dibinde bir salyangoz vardır. Salyangoz gündüzleri 5 metre yukarı tırmanabiliyor, ancak gece boyunca da 4 metre aşağıya kayıyor.
  Salyangozun kuyunun ağzına çıkması kaç gün sürer?

 125. Adam 18 milyona bir saat aldı. Bir süre kullandıktan sonra onu 19 milyona sattı. daha sonra aynı saati 20 milyona geri aldı, sonra da 21 milyona tekrar sattı.
  Bütün bu alışverişler sonucunda adamın net karı (veya zararı) ne kadardır?

 126. Bir çekmecede 24 mavi, 24 kırmızı çorap var. Aynı renkte bir çift çorap için karanlıkta bu çekmeceden en çok kaç çorap alınmalıdır?

 127. Eski bir soru:
  Adam yanında koyun, kurt ve lahanayla nehrin kıyısına geldi. Kıyıya bağlı sal, kendisinden başka sadece birini alacak büyüklükteydi. Kurdun koyunu veya koyunun lahanayı yemesine engel olmak için onları karşıya nasıl geçirmelidir?

 128. 2 beyaz 3 siyah şapka:
  3 kişinin gözleri bağlanarak başlarına birer şapka konuyor. Sonra gözleri açılıyor. Herkes diğer ikisinin başındakini görebiliyor, kendi başındakini göremiyor. Kullanılmayan 2 şapkanın hangileri olduğunu da bilmiyorlar, ancak başlangıçta 2 beyaz ve 3 siyah şapka olduğunu biliyorlar. Bunlardan başlarındaki şapkayı tahmin etmeleri isteniyor.

 129. 2 kapı:
  2 kapının önünde birer adam var. Biri daima doğru, diğeri daima yalan söyler. Kapılardan biri ölüme diğeri kurtuluşa açılmaktadır. Bu adamlara bir tek soru sormanıza izin veriliyor. Kurtuluş kapısını bulmak için sorulacak soru ne olmalıdır?

 130. 10 torbanın her birinde 10 gümüş lira var. Bir gerçek gümüş liranın ağırlığı biliniyor. Her sahte gümüş lira gerçeğinden 1 gram daha hafif ve ve bir torba tamamen sahte liralarla dolu. Bir tartı aleti var. Sahte torba en az kaç tartımla bulunur?

 131. Çember biçimindeki bir masanın çevresinde oturan bir grup insan var. Birinci kişinin ikinciden 1 lira, ikincinin üçüncüden 1 lira, ... fazlası vardır. Birinci, ikinciye 1 lira verir, ikinci üçüncüye 2 lira verir ve oyun boyunca herkes bir yanındakinden aldığının 1 lira fazlasını diğer yanındakine verir. Oyun olabildiğince sürer. Oyunun sonunda bir kişinin yanındakinden 4 kat daha fazla parası olur.
  SORU: Oyunu kaç kişi oynadı ve baslangıçta en az parası olanın kaç lirası vardı?

 132. Kral bir adama 10 beyaz 10 siyah top ve iki kutu verdi. "Bu topları bu kutulara istediğin gibi yerleştir, kutuların kapaklarını kapat ve bana getir. Gözüm kapalı olarak rastgele bir kutuyu seçeceğim. Yine gözüm kapalı olarak, seçtiğim kutudan rastgele bir top seçeceğim. Kutu boşsa veya seçtiğim top siyahsa veya iki kutuda toplam 20 top yoksa kelleni alırım, beyazsa sana servet ve ünvan veririm."
  Kurtulma şansını maksimum yapmak için adam topları kutulara nasıl dağıtmalıdır?

 133. Iki kişi at yarışı yapmaya karar verdi, ancak bu biraz farklı bir yarış olacaktı: Atı geride kalan kazanacaktı. Atlarına bindiler, fakat geride kalmak istediklerinden ikisi de deeeh! demiyordu. Görünüşe bakılırsa bu yarış yüzyıllarca devam edebilirdi. Neyse ki aklı başında biri gelerek bir yol önerdi ve yarışın çabucak bitmesini sağladı.

 134. Adamın şehrin doğu ve batı yakasında birer arkadaşı vardı. Onlara trenle giderdi. Hangisine gideceğine karar veremediği zaman, işi şansa bırakır ve ilk gelen trene atlar, onun gittiği yöndeki arkadaşına giderdi. Bir süre sonra, işi şansa bıraktığı zamanlar doğu yakasındaki arkadaşına batı yakasındakinden 9 kez fazla gittiğini farketti.
  Niçin?
  (Adamın, günün herhangi bir saatinde ve rastgele zamanlarla istasyona geldiği varsayılacaktır.)

 135. İki özdeş demir çubuktan birinin mıknatıs, diğerinin normal demir olduğunu biliyorsunuz. Başka hiç bir şey kullanmadan bunları nasıl ayırt edebilirsiniz?

 136. A, İ, B, G, S, K, E, Ö, ?
  Soru işareti yerine hangi harf gelmelidir?

 137. İki kişi bir parça pastayı paylaşacaktır, ancak yanlarında kesin ölçüm yapabilmeleri için gerekli aletler yoktur. Bu nedenle paylaşmayı göz kararı yapmak zorundadırlar.
  Her ikisini de memnun edecek paylaşma biçimi nasıldır?

 138. Adam her sabah sütünü bir fincana koyarak 80-90 saniye mikrodalgada ısıtırdı. Epey bir deneme yanılma sonunda bu iş için 84 saniyenin yeterli olduğuna karar verdi.
  Niçin 84 saniye?

 139. 48 tenisçi eleme usulüyle (yani, bir kere yenilen eleniyor) şampiyonun belirlendiği bir turnuvadaydı. Şampiyonun belirlenebilmesi için kaç karşılaşma yapılacaktır? (Her hangi bir tur sonunda tek sayıda tenisçi kaldığında biri kurayla sonraki tura geçiyor.)

 140. Çiçeklerden bir demet yaptım: İkisi dışında hepsi gül, ikisi dışında hepsi lale ve ikisi dışında hepsi papatya. Demette kaç çiçeğim var?

 141. Bir litre su ve bir litre süt var. Sudan bir kaşık alarak süte karıştırdım. Bu karışımdan bir kaşık alarak suya karıştırdım.
  Şimdi, sudaki süt mü hacimce daha fazladır yoksa sütteki su mu?

 142. Adam resme bakarak şöyle dedi: "Benim ne erkek kardeşim var ne de kız kardeşim. Bu resimdeki adamın babası benim babamın oğludur."Resimdeki kimdir?

 143. Bir caddede 1 den 100'e kadar numaralanmış ev bulunuyor. Bu evler numaralanırken kaç tane 9 kullanılır?

 144. Gemi limanda demirliydi. Yanda su yüksekliğini gösteren sayılar vardı. Su 7,10 m hizasındaydı. Derken gel-git nedeniyle su saniyede 5 cm yükselmeye başladı.
  Su geminin 8,00 m hizasına kaç saniyede ulaşır?

 145. Ankara'dan İstanbul'a doğru hareket eden treni seyrederken trenin bazı kısımlarının Ankara'ya doğru hareket ettiğini fark ettim.
  Hangi kısımlar?

 146. 8x8'lik bir satranç tahtasının beyaz köşegeninin her iki ucundan birer kare kesilip atılmıştır. Her biri komşu iki kareyi kaplayabilecek büyüklükteki 31 domino taşıyla, kalan 62 kare kaplanabilir mi?

 147. Bir sayı
  4 ile biten bir sayı var. Sondaki 4 başa alınınca elde edilen yeni sayı ilk sayının 4 katı oluyor.
  Bu sayı kaçtır?

 148. İndirim
  Sürekli alışveriş yaptığım bir mağaza sahibi, herhangi bir nedenle birden fazla indirim varsa sürekli müşterilerini bütün indirimlerden yararlandırıyor. Geçenlerde bir şeyler almak için yine uğradığımda üç tenzilatla karşılaştım: Peşin alışveriş yaptığım için %5, sürekli müşteri olduğum için %10 ve sezon sonu indirimlerinden dolayı da %20 iskonto hakkım varmış.
  Mümkün olan en az ödemeyi yapmak için bu indirimlerin hangi sırayla uygulanmasını istemeliyim

 149. Sfenks'in diğer sorusu
  İki kız kardeştirler, biri ötekisini doğurur ve ikincisi birincisinden doğmadır.

 150. O nedir?
  İnsanın hayattan daha çok sevdiği nedir, nedir ölümden daha çok korktuğu? Fakirin sahip olduğu nedir, nedir zenginin ihtiyacı? Huzur bulmuş insanın aradığı nedir? Gariban ne harcar, savurgan ne biriktirir? Ve herkes mezara ne götürür? 

 151. Tekerlek yok muydu?
  Silindirik borular üzerinde kütük taşınacaktır. Boruların çevreleri 1 metre ise üzerine kütük konarak yuvarlanan borular bir tur attıklarında kütük kaç metre gitmiş olur?

 152. Postacıya izin vermişler, şehri dolaşmış.
  Postacının boş vakti vardı. Bir yolun aynı tarafındaki 10 eve posta bırakacaktı. Evler 100 metre aralıkla diziliydi ve postacı en uzun yolu yürümeye karar verdi.
  Önce 1. eve gitti, sonra 10. eve, sonra 2. eve, sonra 9. eve ... ve böylece toplam,
  100 * (9 + 8 + 7 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1) = 4500 metre yürüdü ve kendisine hep kahve ikram edilen 6. eve son postayı bıraktı.
  Başka boş bir gününde 1. ev yerine başka bir evden başlarsa daha uzun yürüyeceğini ve yine son olarak 6. eve uğrayacağını fark etti.
  Hangi evden başladı ve sırayla hangi evlere uğradı?

 153. Çölü aşmak
  Adamımız engin çölün sınırındaki şehre geldi. Şehirden jip satın alınabiliyor veya şoförüyle birlikte kiralanabiliyor. Her jipin deposu bir bidon yakıt alıyor ve her jipe ayrıca 9 bidon yedek yakıt konabiliyor. Jipler bir bidon yakıtla 90 km gidebiliyor. Bidondaki yakıtlar jipten jipe aktarılabiliyor, depodaki yakıt aktarılamıyor. Adamımız çölü geçmek için kendisi kullanmak üzere bir jip satın aldı ve 8 jip kiralaması gerektiğini hesapladı.
  Çöl kaç kilometreydi?

 154. Koyun kovalamaca
  Bekir, çobanlık günlerimden bir arkadaşım, ağıldan iki koyun kaçmış, onları yakalamak için benden yardım istedi.
  Şekildeki gibi bir arazide bu koyunları yakalayacağız. Ancak biz de koyunlar da her karenin yanındaki karelere gidebiliyoruz, çaprazdaki karelere gidemiyoruz.
  Sırayla bir biz yer değiştiriyoruz bir koyunlar yer değiştiriyor.
  Neyse, sonunda koyunların birini ben yakaladım diğerini Bekir yakaladı, ama nasıl?
  (Tabi ilk hareketi koyunlar yapıyorsa, bu soruyu sormanın alemi olmazdı, ama bizim oralardaki koyunlar asla ilk hamleyi yapmaz.)

 155. Şiir
  Sultan şiir meraklısıydı, fakat şaka yapmayı mı yoksa şiir dinlemeyi mi daha çok sevdiği hep tartışılmıştı. Bir gün bir yarışma açtı: Ona daha önce hiç duyulmamış şiiri getiren şaire ihsanda bulunacaktı.
  Şairler akın akın geldi ve huzurda şiirlerini okudu, ama hepsi hayal kırıklığına uğradı; çünkü okunan her şiirden sonra sultan onun bilinen bir şiir olduğunu iddia ediyor ve kızına dönerek, "oku," diyordu. Kızı şiiri baştan sona kadar okuyunca vezirine dönüyor ve "sen oku," diyordu. Sonra, "hala inanmadıysan, bir de ben okuyayım," diyor ve aynı şiiri baştan sona okuyordu. Ama bu gerçekten saçmaydı, çünkü şiirlerin hepsi de orijinaldi.
  Sultanın sırrı (yoksa şakası mı demeliyim) neydi?

 156. Miras meselesi
  Adam karısının doğum yapmasına az bir zaman kala ölmüştü. Vasiyetinde doğacak çocuk erkek olursa mirasının dörtte üçünün ona, dörtte birinin karısına; kız olursa beşte üçünün ona, beşte ikisinin karısına verilmesini yazmıştı. "Takdir tedbiri bozar," derler, kadın bir kız ve bir erkek doğurdu.
  Miras hangi oranlarda paylaştırılmalıdır?